Šta je elektronska fiskalizacija?

Šta je elektronska fiskalizacija?

Pojam fiskalizacije bio je prepoznat i u dosadašnjem načinu rada. Fiskalizaciju računa radili smo preko fiskalnih poreskih kasa i fiskalnih printera koje će od 01. Novembra 2021 zameniti novi elektronski fiskalni uređaj (EFU).

Elektronska fiskalizacija, podrazumijeva ukidanje navedene, stare, tehnologije i obavljanje softverske fiskalizacije.

Elektronska fiskalizacija će omogućiti da se svaki pojedinačni račun, putem internet konekcije, prenese na server poreske uprave. Poreska uprava po prijemu računa isti registruje i dodeljuje mu poreski broj koji prosleđuje nazad. Po dobijanju poreskog broja imamo potvrdu da je račun fiskalizovan i isti dajemo kupcu. U roku od par sekundi, završili smo proces fiskalizacije računa.

Za potrebe obavljanja elektronske fiskalizacije, morate imati programsko (softversko) rešenje, sa kojim ćete obaviti fiskalizaciju računa. Programsko rješenje preko interneta šalje račun Poreskoj upravi i od Poreske uprave preuzima fiskalni broj računa, zaključi fiskalizaciju računa i isti šalje na štampu.

 

Ovde možete pogledati Zakon-o-fiskalizaciji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *