Koraci za prelazak na novu fiskalizaciju

Koraci za prelazak na novu fiskalizaciju

Poštovani, Na osnovu brojnih pitanja koje svakodnevno dobijamo vezano za prelazak na ELEKTRONSKU FISKALIZACIJU i nove elektronske fiskalne kase odlučili smo da sastavimo jedinstveno uputstvo

Read more

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza

Read more