Pitanja i odgovori na temu elektronske fiskalizacije

Pitanja i odgovori na temu elektronske fiskalizacije

1. Šta je elektronska fiskalizacija? Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije moze izdavati fiskalni račun sa QR kodom.

Read more