Pitanja i odgovori na temu elektronske fiskalizacije

Pitanja i odgovori na temu elektronske fiskalizacije

1. Šta je elektronska fiskalizacija? Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije moze izdavati fiskalni račun sa QR kodom.

Read more

Koraci za prelazak na novu fiskalizaciju

Koraci za prelazak na novu fiskalizaciju

Poštovani, Na osnovu brojnih pitanja koje svakodnevno dobijamo vezano za prelazak na ELEKTRONSKU FISKALIZACIJU i nove elektronske fiskalne kase odlučili smo da sastavimo jedinstveno uputstvo

Read more

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza

Read more