WIN Fiskal fiskalna kasa

Odaberite softversko rešenje po svojoj meri za samo 1.200,00rsd/mesečno+PDV. Za sve poreske obveznike koji imaju laptop ili računar pripremili smo softverko rešenje po njihovoj meri…

web fiskal elektronska fiskalna kasa

Funkcionalnosti softvera za elektronsku fiskalizaciju

Deo osnovnih funkcionalnosti koje se nalaze u okviru našeg softverskog resenja:

 • kreiranje računa kroz ikonice i/ili internu šifru koje označavaju vrstu usluge;
 • editovanje postojećih i dodavanje novih usluga/artikala;
 • povezivanje artikala sa EAN/GTIN kodovima;
 • mogućnost izdavanja svih tipova računa za pravna lica (B2B);
 • izveštaji koji obuhvataju prikaz promete, sa iskazanim PDV-om kao i načinom plaćanja;
 • kreiranje grupa artikala/delatnosti u okviru poslovne jedinice (npr: voće, povrće, sokovi i slično);
 • email slanje izveštaja knjigovođi;
 • istorija računa (izdati, refundirani, predračuni, b2b, kopije);
 • definisanje privilegija za zaposlene tj poreske obveznike koji imaju više zaposlenih gde:
   • zaposleni između sebe nemaju uvid u izveštaje, izdate račune i slično;
   • to isključivo vidi vlasnik, direktor, ovlašćeno lice itd…
 • definisanje i kreiranje profila poreskog obveznika;
 • ažuriranje ESIR-a (softverske fiskalne kase) po sistemu:
   • update nije obavezan;
   • obavezan update;
 • sistem za automatsko obaveštavanje kroz notifikacije na samom uređaju;
 • u slučaju da korisnik nije izmirio mesečne obaveze, automatsko isključivanje sa sistema;
 • Obuka mode za obuku i trening zaposlenih  kao i novozaposlenih

WIN Fiskal fiskalna kasa

Spremno za novu elektronsku fiskalizaciju i može se koristiti na bilo kojem laptop ili desktom računaru koji ima operativni sistem Windows.

Pogledajte razna pitanja i odgovore, na ovaj link

Osim WIN Fiskala možete pogledati i bluetooth printer ili Sunmi štampač koji možete koristiti za štampanje fiskalnih računa.

WIN Fiskal fiskalna kasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *